Als District Grootmeester van de District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland heet ik u van harte welkom op onze officiële website. Aan de vormgeving en inhoud is veel aandacht geschonken om zowel leden als niet-leden zinvol te informeren. Op de website vindt u achtergrondinformatie over onze Orde, de organisatiestructuur en de doelstellingen.

Ik hoop van harte dat de website uw belangstelling voor onze Orde zal wekken en dat het unieke karakter van onze organisatie voor u zichtbaar wordt!

 

Peter Kirpensteijn

District Grootmeester

oilseed

 

 
Indien u onvolkomendheden tegenkomt, mail dit naar:
( web-beheerder@merkmeesters.nl )

 

×