Contributie

 

Start
Lestijden
Contributie
Vakantieschema
Fotoalbum
Contact
Contact

 Het lidmaatschap van de vereniging wordt stilzwijgend verlengd tenzij één maand voor aanvang van de nieuwe contributieperiode
het lidmaatschap wordt opgezegd bij de ledenadministratie (zie voor adres de rubriek Contact)


De contributie* bedraagt per 4 maanden voor:

Ouder & kind   € 35,00
Kleuters   € 35,00
Aspiranten (t/m 13 jaar)   € 45,00
Volwassenen Maandag/Dinsdag   € 67,00
Volwassenen Donderdag   € 84,00
     
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt voor:
   
Alle groepen   € 15,00

Dit zijn de nieuwe tarieven vanaf 1-1-2019

De contributieperioden zijn:
Januari t/m April
Mei t/m Augustus
September t/m December

U ontvangt na inschrijving een nota voor betaling

Het rekeningnummer is: (IBAN) NL72 INGB 0004 6730 57
t.n.v. Gymnastiek Vereniging Amsterdam Zuid